Now: 首页 >> 新闻中心 >> 通知公告 >> 故障通告 >> 正文

办公自动化系统故障通告(已修复)

发布时间:2020-04-24

 办公自动化系统因文档转换服务故障,需停机修复,预计4月24日晚上10:30停机,停机时间约15-30分钟。给您带来不便,敬请谅

解。                                      信息化中心

                                     2020年4月24日